ඔවුන් රැකගෙන අපිත් රැකෙමු ! වනජීවී දිනය අදයි

ඔවුන් රැකගෙන අපිත් රැකෙමු ! වනජීවී දිනය අදයි

ලෝක වනජීවී දිනය අදයි. ( මාර්තු 03)

පරිසර පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ප්‍රධාන විශේෂ ප්‍රතිසාධනය කිරීම මෙවර වනජීවී දිනයේ තේමාව වී තිබේ. 1970 සිට මේ දක්වා ලෝක වන සත්වව ගහනයෙන් 68% ක් පමණ වඳ වී ඇති අතර, ඒ සමඟ ස්වභාවික පරිසර පද්ධති ද සීග්‍රයෙන් විනාශ වී තිබේ. මේ සන්සිද්ධීන් දෙක අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇත. වන විනාශය වන සත්වව ගහනය අඩුවීමටත් වන සත්වව හා ශාඛ ගහනය අඩු වීම ස්වභාවික පරිසර පද්ධති විනාශ වීමටත් බලපායි.

ස්වභාවික පරිසර පද්ධති රැක ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන සත්වව හා ශාඛ විශේෂ රැක ගැනීම අද අදම කළ යුතු බවයි මෙවර වනජීවී දිනයේ තේමාවෙන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මිනිස් අවශ්‍යතා මත සෘජුව බොහෝ වන සතුන් හා ශාඛ විනාශ කරමින් පවතින අතර තවත් පසෙකින් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් වක්‍රව මෙම ජීවීන්ගේ පැවැත්මට තර්ජන එල්ල වී තිබේ.

අද වනජීවී පැවැත්ම සහ පරිසර පද්ධති සුරක්ෂිත කිරීම සිදු නොකලහොත්,  හෙට මිනිසාගේ පැවැත්ම පිළිබඳවද ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවනු ඇත.