වෙන්නප්පුවෙන් ඉපැරණි සුසානයක්

වෙන්නප්පුවෙන් ඉපැරණි සුසානයක්

වෙන්නප්පුව, බෝලවත්ත පරලෝක රාජ්ස්වරීයගේ දේවස්ථානයේ ඉදිකිරීමක් අතර තුර පෞරාණික සුසානයක් හමුවී තිබේ.

අද(17) පස්වරුවේ එහි පැරණි පල්ලිය අසල ඉදිකිරීමකට අදාළව කැණීමක් සිදුකරමින් සිටියදීයි මෙම සුසානය හමුවී තිබෙන්නේ.

මෙය ඉපැරණි ඉතිහාසයක් සහිත දේවස්ථානයකි.

මෙම සුසානය අයිති කාලය හා එය කාගේද යන්න පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙන් තොරව පැවසිය නොහැකි බවයි පුරාවිද්‍යා විද්වතුන් පවසන්නේ.