කොහුවල ගුවන් පාලමේ වැඩ අරඹයි

කොහුවල ගුවන් පාලමේ වැඩ අරඹයි

කොහුවල ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

හංගේරියානු රජයේ මූල්‍යාධාර මත සිදු කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය මාස 22 කින් නිම කිරීමට අපේක්ෂිතය.

අදාළ ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීම සහ මුල්ගල තැබීම කොහුවල මංසංධියේ දී ඊයේ (11) සිදුවිය.

ඒ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ හංගේරියානු රජයේ වෙළෙඳ හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය පීටර් සියාටෝ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

දිගින් මීටර 297ක් වන අතර පළල මීටර 9.4 ක් වන මෙම පාලම කොහුවල මංසන්දියේ සිට කොළඹ - හොරණ 120 බස් මාර්ගයේ මෙම ගුවන් පාලම ඉදි කිරීමයි සැලසුම.

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව පවතින දැඩි රථවාහන තදබදයට විසඳුමක් ලෙස යෝජනා වූ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රුපියල් මිලියන 2,648කි.