පාට වෙනස් කර, ගෑස් යළි වෙළඳපළට එයි

පාට වෙනස් කර, ගෑස් යළි වෙළඳපළට එයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ මාර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව නැවත ගෑස් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට ලිට්‍රෝ සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.

එලෙස අලුතෙන් වෙළඳපළට නිකුත් කෙරෙන ගෑස් සිලින්ඩර 
හඳුනාගැනීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක්ද හඳුන්වා දී ඇත. ඒ අනුව නව ගෑස් සිලින්ඩරවල,  භාවිත කිරීමට පෙර ඉවත් කෙරෙන පොලිතින් ආවරණය ලිට්‍රො සමාගමේ රතු සහ සුදු වර්ණයෙන්ද ලාෆ් සමාගමේ නිල් සහ කහ වර්ණයෙන්ද නිකුත් කෙරේ.