ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

නැවත දැනුම්දෙන තුරු ගෑස් වෙළඳපොළ වෙත නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

ගෑස් පිපිරීම්වලට අදාළව පොලිස් විමර්ශන ඔස්සේ ඉදිරි පරීක්ෂණ සිදු කරන බවත් ඊට අදාළව විමර්ශන අවසන් කළ වාර්තා අමාත්‍යංශයට කැඳවා ඇති බවත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා පැවසීය.

එසේම ගෑස් ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් නිසි සහතිකයක් ලැබෙන තෙක් ගෑස් බෙදාහැරීම තාවකාලිකව නතර කිරිමට පියවර ගත් බව ලිට්‍රො සමාගම  ප්‍රකාශ කර තිබේ.