වැසි සහ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත්

වැසි සහ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත්

මධ්‍යම, සබරගමුව, බස්නාහිර, වයඹ සහ ඌව පළාත්වලත් , මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේත් ඇතැම් ස්ථානවලට ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර, අකුණු පවතින අවස්ථාවලදී ආරක්ෂිත පියවරයන් අනුගමනය කරන ලෙසත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දන්වා සිටියි.

එසේම දිස්ත්‍රික්ක 3 ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස රැසකට අදියර 3 යටතේ නායායම් පිළිබඳ රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය එලෙස ඉවත්වීමේ රතු නිවේදන නිකුත් කර ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ මෙසේයි.

▪️මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය -
උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

▪️කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දැරණියගල, දෙහිඕවිට, මාවනැල්ල, වරකාපොළ, රුවන්වැල්ල, කෑගල්ල,
ගලිගමුව, යටියන්තොට,
අරණායක, බුලත්කොහුපිටිය සහ රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

▪️කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

මාවතගම,පොල්ගහවෙළ සහ
රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස