සපුගස්කන්ද මෙහෙයුම් කටයුතු ලබන 07 වනදා සිට

සපුගස්කන්ද මෙහෙයුම් කටයුතු ලබන 07 වනදා සිට

පසුගියදා තාවකාලිකව වසාදැමූ සපුගස්කන්ද බොරතෙල් පිරිපහදුවේ මෙහෙයුම් කටයුතු දෙසැම්බර් 07 වැනිදා නැවත ආරම්භ කරන බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසීය.

පිරිපහදුවේ මෙහෙයුම් කටයුතු එලෙස යළි ඇරඹෙන්නේ, දින 22 කට පසුවයි.

දින 50 කට සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව වසා දැමීමට තීරණය කරනු ලැබුවේ පසුගිය මස 15 වනදායි.