අයියා මළෝ ! හිතුවක්කාර සායක්කාරගෙන් අලුත් වැඩක් !!

අයියා මළෝ ! හිතුවක්කාර සායක්කාරගෙන් අලුත් වැඩක් !!

විවේකයක් නැතුව ගෙවුන සිව් මසකින් පස්සෙ ආයෙමත් මේ පොළොවෙ සාහිත්‍ය කලා අංශවල මල් දළු ලියලන්න පටන් අරන්. ඒත් විවේකයක් ගන්න නෙවෙයි. ඒ මල් පිපෙන්නෙත් දළු ලියලන්නෙත් සටන සඳහාමයි.
කලා සංස්කෘතින නැමියාවක් තියෙන මිනිසුන්ට නාට්‍යයක් ගැන ආරංචියක් කියන්නෙ ගිම්හානයක වුණත් වසන්ත හැඟීමක් දනවන්නක්.

අයියා මළෝ - අසංක සායක්කාරගේ අලුත්ම නාට්‍ය නිර්මාණයත් අපි අතරට එන්නෙ ඒ හැඟීම එක්ක.

PSX 20220831 122732

 වැඩි දවසක් නෑ. සැප්තැම්බර් මාසෙ 03 වෙනිදා මරදාන එල්ෆින්සටන් රඟහලේදී මේ නාට්‍ය වේදිකාගත වෙන්න නියමිතයි.

20220831 122600

20220831 120313

එදාට එල්ෆින්ස්ටන් පැත්තෙ ආවොත් මෙන්න මේ දන්න කියන මුහුණුත් ' අයියා මළෝ '  චරිත විදියට ඔබට හමුවේවි.

එහෙනම් හමුවෙමු !

 

නාට්‍ය බලන්න කැමති ඔබට මේ තොරතුරු වැදගත් වේවි.

අයියා මළෝ
සැප්තැම්බර් 03 එල්ෆින්ස්ටන් 3.30/7.00
හැම ටිකට් එකක්ම 800/=
අයියා මළෝ
3.30 බලන්න හිතන් ඉන්න අය මේ link එකෙන් ගිහින් payment එක කරන්න.
https://www.payhere.lk/pay/ofd44e9c3
7.00 ෂෝ එක බලන්න ඉන්න අය මේ link එකෙන් payment එක කරන්න.
https://www.payhere.lk/pay/o8a43d955
වැඩිවිස්තර දැනගන්න මේ number එකට කතා කරන්න. What's app කරන්න.
0771307776

○ සියලුම ආසන box plan කර ඇත.
○ ඉස්සරහම වාඩිවෙන්න ඕනෙ නම් කල්ඇතුව ටිකට් ගන්න.